Svensk kaffekultur och hur den blivit modern

Kaffekultur som tradition

Den svenska fikakulturen går hand i hand med vår kaffekultur. Det är en av de traditioner som är djupt rotad i den svenska folksjälen. I Sverige tar vi gärna en paus från arbetet eller skolarbetet, för att hitta ny energi genom en fika med tillhörande kaffe. Framför allt har kaféer återigen blivit en mötespunkt.

Var du än går har du nära till ett kafé, där svenskar gärna träffas över en kopp kaffe. Det är inte heller längre bara vanligt svart kaffe som säljs – intresset för kaffe av allehanda slag har eskalerat markant på senare år. Några populära kaffedrycker är caffè latte, cappuccino och espresso. Sveriges kaffekultur har låtits sin influeras och inspireras av andra länder.

Svenskarna är en av de största konsumenterna av kaffe i världen. Faktum är att Sverige står för ungefär 1 % av all kaffekonsumtion – vilket är mycket med tanke på Sveriges förhållandevis blygsamma storlek. Hur kommer sig Sveriges kaffekultur? Ja, det finns förmodligen inget enkelt svar på den frågan. Säkert är dock att det är ett kulturarv, där kaféerna alltid varit en mötesplats och en kopp kaffe en tillräcklig anledning för att ses. Det har länge tvistas om huruvida det är ofarligt att dricka kaffe, men säkert är att det finns många fördelar med den ädla drycken.

På senare år har utvecklingen eskalerat. Kaféer i olika storlekar ploppar upp varstans. Det har helt enkelt återigen blivit trendigt att inte bara dricka kaffe, utan också att träffas på kaféer; för att samtala, arbeta eller bara finna ro i en stressig tillvaro. Flera internationella kafékedjor har nått den svenska marknaden – men svenskarna överger ogärna sina klassiska kaféer med långa anor.

Utvecklingen går inte bara att se i form av kaféer – utan även i hemmen. Familjer investerar gärna i en kaffemaskin för att skapa kafékänslan hemmavid. Dessutom vill man även få samma utbud av kaffedrycker hemma i köket som på ett kafé. Även om kaffekulturen förändrats och tagit sig nya skepnader är grundfilosofin ändå densamma – en anledning för att ses.

Kaffekultur